SlideLEVER

LEVERANTÖRER

Uppförandekod (Code of Conduct)

Saps strävar efter att etablera långsiktiga och öppna relationer med sina valda leverantörer. Leverantörerna väljs med hänsyn till sin förmåga att uppfylla våra samt våra kunders kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav, behov och förväntningar. Vi har därför skapat en uppförandekod som vi vill att våra leverantörer följer. Tack vare denna uppförandekod kan Saps och våra leverantörer få till ett samarbete som gynnar båda parterna. Saps tillämpar alltid de allmänna villkor vi upprättat vid alla beställningar.

Miljö

Vi på Saps värnar om miljön. Därför ställer vi krav på våra samarbetspartners som ska matcha de krav som både vi och våra kunder ställer på oss. Saps leverantörer ska ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001:2008 eller motsvarande.
Saps tror på ansvarsfullhet i alla lägen. När det kommer till miljön är det ett ansvar och en inställning vi vill att våra samarbetspartners delar med oss.

Kvalitet

Kvalitet är en vital del av Saps verksamhet och det är genom att våra produkter håller en hög kvalitet som vi kan bygga ett förtroende hos våra kunder. Saps söker leverantörer som kan leverera den absolut bästa kvalitén i sina produkter, men även har kompetent och tillmötesgående personal.
Vi ser på kvalitet som något som är under ständig utveckling. Vid val av leverantörer söker Saps företag som både kan och vill utvecklas tillsammans med oss på lång sikt. Våra leverantörer ska ha ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008 eller motsvarande.

Arbetsklimat

Hos oss på Saps ser vi vår egen personal som våra hjältar. Personalen är en av hörnstenarna hos alla företag och självklart är detta ett synsätt som våra leverantörer har på sina anställda. Eftersom personalen är ens viktigaste resurs gäller det att man tar hand om och vårdar sin personal.
Samtliga chefer och ansvariga hos leverantören ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt. Leverantörens arbetsmiljöarbete ska vidare följa gällande arbetsmiljölagstiftning, detta är ett minimikrav.

Arbetsklimat

Se hela vår uppförandekod i PDF-format:
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för leverantörer

Sök på saps.se