SlideIMed1Final

MEDICAL SERVICES

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

SlideIMed2Final

MEDICAL SERVICES

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

SlideMed3Final

MEDICAL SERVICES

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Om Saps Medical Services

Saps erbjuder helhetslösningar för medicinteknisk apparatur och hjälpmedel åt landsting, kommuner och privata vårdföretag. Saps är i dag en av Sveriges största aktörer inom medicinteknik och en av våra styrkor är att vi har geografisk täckning över hela landet. Vi erbjuder även finansieringslösningar, anpassade efter dina behov.

Vi är en utpräglad serviceorganisation som ständigt strävar efter ett nära samarbete där vi är lyhörda och förutseende. Vår erfarenhet och kunskap ger oss möjlighet att ta fram lösningar som stärker och effektiviserar din organisation. Vi är helt märkesoberoende för att ni ska få den produkt som är bäst för just er verksamhet.

Ett samarbete med Saps berikar din verksamhet med en rad positiva effekter

 • En partner som kan ta ett helhetsansvar eller valda delar.
 • Flexibel, kunnig och produktoberoende partner.
 • Säkerställer att ni följer lagar och rekommendationer.
 • Ni får tillgång till rätt kompetens.
 • Tydlig struktur och kostnadsredovisning.
 • Anpassat efter din verksamhet.
 • Lösgör dina personalresurser.
 • Snabb service som förenklar vardagen.
 • Tillgänglighet dygnet runt.
 • Vår personal har stort engagemang och hög kompetens.
 • Ackrediterade och certifierade.
 • Bilden av er verksamhet stärks genom kvalitetsprodukter.
 • Nära samarbete med tydlig kommunikation i alla processer.
 • Bättre service till era brukare och patienter.
 • IT-lösningar med MAS-portal. MAS-portalen ingår, inga fasta kostnader eller investeringar i system (ingår vid avtalstecknande) – i vårt lojalitetsprogram.
 • Rabatter vid avtalstecknande.
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området MEDICAL SERVICES
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

Sök på saps.se