Försäljningschef Saps group

Facility Services, Infra Services, Medical Services, Saps

Nicklas Nyman tar den 1 september över posten som Försäljningschef i Saps group.

Nicklas har lång och gedigen erfarenhet inom FM-branschen, dels i Coor Service Mangement och nu senast från ISS Sverige där han innehaft både strategiska –och operativa befattningar. I och med denna rekrytering kommer Saps group fortsätta att växa i enlighet med företagets mål och strategier.

Eventuella frågor besvaras av VD Stefan Emericks

Sök på saps.se