Saps Infra Services har fått förtroende att teckna avtal med Linköpings kommun

Facility Services, Infra Services

Saps har fått förtroendet att leverera renhållnings- och klottersaneringstjänster i offentlig miljö för Linköpings kommun.

Uppdraget omfattar rondering/tillsyn, tvätt, impregnering, klottersanering och klotterskydd i offentlig miljö som parker, torg, gågator, bullerplank, lekplatser, trafikövervakningsskåp, trafikskyltar, väderskydd, flygplan, resecentrum m.m inom Linköpings kommun.

Uppdraget leder till att Saps fortsätter stärka sin marknadsposition inom Infra Services. Uppdraget startar den 1 januari 2018.

Saps ser fram emot ett gott samarbete med Nobina. För mer information kontakta VD och Försäljningschef, Stefan Emericks.

Sök på saps.se