Saps Infra Services har fått förtroende att teckna avtal med Nobina Sverige AB, avdelning Norra Göteborg & Borås

Facility Services, Infra Services

Saps har fått förtroendet att leverera servicetjänster avseende teknisk utrustning för Nobina Sverige AB, avdelning Norra Göteborg/Kungälv och Borås.

Uppdraget omfattar second-line support/fältservice avseende teknisk utrustning som finns på bussar inom Norra Göteborg/Kungälv samt Borås. Uppdraget leder till att Saps fortsätter stärka sin marknadsposition inom Infra Services. Uppdraget startar under maj månad 2017.

Saps ser fram emot ett gott samarbete med Nobina. För mer information kontakta VD och Försäljningschef, Stefan Emericks.

Sök på saps.se