Saps Infra Services har fått förtroende att teckna avtal Trafikkontoret Stockholms stad

Facility Services, Infra Services

Saps har fått förtroendet att leverera service och reparation av p-automater för Trafikkontoret Stockholms stad.

Uppdraget omfattar förebyggande- och avhjälpande underhåll av cirka 1 200 st p-automater inom Stockholms stad.

Uppdraget leder till att Saps fortsätter stärka sin marknadsposition inom Infra Services. Detta är ett befintligt uppdrag och förlängs från och med 1 juni 2017.

Saps ser fram emot ett gott samarbete med Trafikkontoret Stockholms stad. För mer information kontakta VD och Försäljningschef, Stefan Emericks.

Sök på saps.se