SlideJOBB2Final

OM SAPS

SlideIMed2Final

OM SAPS

SlideINFRA2Final_fix

OM SAPS

SlideFACILITY3Final

OM SAPS

Kvalitet och miljö

Kvalitet

Kvalitet är en av de viktigaste byggstenarna i Saps verksamhet. Vi bygger förtroende och goda relationer med våra kunder genom att hålla hög kvalitet i våra tjänster och produkter. Saps samarbetar med leverantörer med motsvarande goda kvalitet på sina tjänster och produkter. Kvalitet är för oss något dynamiskt som är under ständig utveckling mot det bättre. Ledningssystemet ISO 9001 är ett verktyg för ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete hos oss inom Saps. Vår koncern ställer därför krav på att våra leverantörer har ett kvalitetsledningssystem ISO 9001 eller ett likvärdigt kvalitetsarbete.

Miljö

Vi på Saps värnar om miljön. Koncernen tror på ansvarstagande i alla lägen. När det gäller miljön är det en inställning och ett ansvar som vi vill att våra samarbetspartners delar med oss. Saps verksamhet ställer höga krav på oss själva och på våra samarbetspartners. Miljöledningssystemet ISO 14001 skapar möjligheter för vår organisation att identifiera och systematiskt minska negativ påverkan på miljön. Saps leverantörer ska därför ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller annat likvärdigt miljöarbete.

Sök på saps.se