SlideJOBB2Final

OM SAPS

SlideIMed2Final

OM SAPS

SlideINFRA2Final_fix

OM SAPS

SlideFACILITY3Final

OM SAPS

Affärsidé

Saps Service Managements affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service inom affärsområdena Facility Services, Infra Services och Medical Services i Norden.

Saps Infra Services affärsidé är att leverera anpassade servicelösningar för kunder med samhällskritiska funktionsanläggningar i offentlig miljö.

Saps Medical Services affärsidé är att leverera anpassade servicelösningar utifrån kundens behov inom; medicinteknisk service, hjälpmedel, gym och rehab samt försäljning av produkter och reservdelar.

Saps Facility Services affärsidé är att tar över, sköta och utveckla tjänsterna;
fastighetsservice, arbetsplatsservice och anpassade lösningar för kundspecifika behov.

Sök på saps.se