Saps Medical AS Søker Teamledere med god gjennomføringsevne.

Saps søker nå 3 Teamledere. Vi har behov for å styrke vår organisasjon med å organisere Norge i 3 regioner, med en teamleder i hver region. Vi ser for oss:

Team Nord med teamleder lokalisert i området, Trondhjem, Bodø eller Tromsø
Team Sør med teamleder lokalisert i områdene Bergen, Stavanger eller Kristiansand.
Team Øst med teamleder lokalisert ved vårt kontor i Asker.

Arbeidsbeskrivelse
Stillingen er kombinert stilling som arbeidsleder, sammen med at du også deltar med egne oppdrag i driften. Det vil bli lagt stor vekt på å se til at den daglige driften blir optimalisert og at tidsfrister overholdes. Ressursstyring og planlegging av oppgaver innen service på tekniske hjelpemidler, og videre utvikling av virksomheten. Stillingen omfatter et totalansvar for drift av egen avdeling, herunder, budsjett og resultat, og personalansvar. Stillingen rapporterer til COO.

Hvem er du?
Vi tror du trives med å arbeide i en virksomhet som preges av innovasjon og entreprenørskap, og jobber målrettet for å nå oppsatte mål. Du har evnen til å gjennomføre endringer og forbedringer, for å sikre videre utvikling for avdelingen..

For å lykkes tror vi!
– at du er selvgående og drivende i ditt daglige arbeid.
– at du er tydelig og god til å kommunisere som leder.
– at du har en god administrativ og system oversikt.
– at du er en lagspiller.
– at du er kunde og markedsorientert
– at du er serviceinnstilt
– at du er en person med teknisk kompetanse/erfaring.
– at du er en problemløser.
– at du har kunnskap og forståelse om de grunnleggende økonomiske prinsipper. Ser hva som driver kostnader og inntekter.
– at du har god helse/fysikk.

Vi søker deg som har tidligere erfaring fra ledelse og drift av en serviceorganisasjon. Gjerne med dokumenterte resultater fra tilsvarende roller/stillinger. Du må ha førerkort for bil klasse B som et minimum.

Vi tilbyr riktig person!
Et spenene selskap der du får være med å påvirke virksomheten sentralt, og utvikle egen avdeling i samarbeid med eget team. Vi har en flat organisasjon hvor beslutninger taes lokalt i størst mulig grad.

Om Saps group
Saps selger tilpassede serviceløsninger i Norden ut ifra kundens behov, innenfor forretningsområdene: Infra services, Facility services og Medical services. Vi er i dag ca. 150 ansatte med en årlig omsetning på 150 mkr. www.saps.se
Vår fremgang bygger på at vi til enhver tid har de aller beste medarbeiderne i vår bedrift. Vi vet at dette er en forutsetning for at vi sammen skal nå våre mål, og levere den absolutt beste service til våre kunder.
Fremgangsrike medarbeidere hos oss, uavhengig funksjon, preges av at de er selvgående og løsningsorientert, og har stor grad av gjennomføringsevne. Du vet hva som må til for å få en fremgangsrik og god utvikling. Hos oss oppnås det tillit og troverdighet gjennom gode stabile resultater. Saps er under stadig utvikling og som medarbeider kreves det at man kan gå utenfor sin komfortsone om situasjonen tilsier det. Vår ambisjon om at vi skal være ledene i vår bransje, i et konkurranseutsatt marked, er det en forutsetning at medarbeidere er fleksible og kan tilpasse seg nye forutsetninger og forventninger. Vi tar som en selvfølge at alle tar ansvar og har orden på egne arbeidsoppgaver.

Selskapet er ISO sertifisert iht. 9001 og 14 001. Synes du dette er interessant ønsker vi at du sender din søknad omgående til, hr@saps-group.com. Skriv ”Teamleder Nord, Sør eller Øst ” i emnefeltet. Eventuelle spørsmål kan rettes til Operativ sjef/COO Øystein Vetås tlf. 90822219. Stillingene er fast med tiltredelse snarest mulig.

Sök på saps.se