Installation på kontor med Saps tekniker inom fastighetsservice

FASTIGHET

SAMARBETE SOM ÖKAR EFFEKTIVITETEN

Saps-medarbetare på kontor utför service i kök, fastighetsskötsel

FASTIGHET

SAMARBETE SOM ÖKAR EFFEKTIVITETEN

Fönsterstädning med Saps medarbetare

FASTIGHET

SAMARBETE SOM ÖKAR EFFEKTIVITETEN

Teknisk service och förvaltning

Saps tar hand om all den service som era fastigheter behöver, från tjänster som förlänger byggnadens livslängd och sänker driftskostnaderna till att skapa en smidig och trevlig kontorsmiljö. Vi har lång erfarenhet av att leverera tjänster till de flesta typer av fastigheter, som kontor, industri, skolor, sjukhus och köpcentrum. Vi utformar servicelösningar som är anpassade efter era behov, men vi gör mest nytta när vi har helhetsentreprenaden. Då kan ni lägga all kraft på er kärnverksamhet.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området FASTIGHET
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL