Hållplatsservice med Saps-tekniker samt Saps fordon

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Sapsfordon med Saps medarbetare framför

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Funktionsanläggningar

Saps erbjuder pålitlig och högklassig service för dig som har någon form av funktionsanläggning i offentlig miljö. Vi genomför uppdragen snabbt och effektivt, med hög kompetens- och servicegrad. Det handlar exempelvis om service av väderstationer, pumpanläggningar, teknikhus, 3G- och 4G-master, nätstationer och gps-utrustning. Med vår servicemodell (MAS) kan vi erbjuda er en helhetslösning, med allt från installation och drift till administration och planering. Eftersom våra kunders krav och målbilder varierar är våra servicelösningar alltid anpassade efter era behov. Vi anstränger oss för att leverera kvalitet i hela processen och att tjänstens moment utförs korrekt, enligt lagar och avtal och dokumenteras väl.

Tjänstens innehåll

 • Städ
 • Renhållning
 • Tvätt
 • Skräpplockning
 • Grovsophantering
 • Nanobehandling
 • Klottersanering och skydd
 • Installation
 • Reparation
 • Demontering
 • Tillsyn
 • Löpande underhåll
 • Påfyllning förbrukningsartiklar
 • Grönskötsel
 • Besiktning
 • Åtgärdsförslag
 • Funktionskontroll
 • Dokumentation
 • Besiktningsprotokoll

Fördelar med att anlita Saps

Vi levererar servicelösningar som är anpassade efter era behov. Saps filosofi är att vara proaktiva och vi lägger vikt vid utvecklingsarbete för förbättring och effektivisering av verksamheten. Vår servicemodell (MAS) bidrar till att vårda ert varumärke. Saps personal har en jämn och hög kompetens som garanterar pålitlig leverans. Det säkerställer vi genom ett realtidssystem som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Vi har lokal närvaro av personal i de geografiska områden vi åtar oss att arbeta i. Saps har konkurrenskraftig prissättning och hög miljömedvetenhet genomsyrar vår verksamhet. Saps är ISO 9001 och miljö ISO14001 certifierade.

Rådgivning och dokumentation

Dokumentation av all utrustning
Upprätta skötselplaner
Brandrond
Scheman
Skaderapport
Planering
Besiktningsprotokoll
Förbättringsförslag

Besiktning och funktionskontroll

Besiktning
Åtgärdsförslag
Funktionskontroll
Tillsyn

Installation, reparation och service, underhåll

Installation
Reparation
Demontering
Löpande underhåll
Påfyllning förbrukningsartiklar
Grönskötsel

Renhållning, skydd

Städ
Renhållning
Tvätt
Skräpplockning
Grovsophantering
Klottersanering och skydd

Kunskap, kompetens Underleverantörer

El
VVS
Slamtömning
Avfalls/miljöhantering

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD
JAG VILL BLI KONTAKTAD
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.