Hållplatsservice med Saps-tekniker samt Saps fordon

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Sapsfordon med Saps medarbetare framför

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Hållplatsservice

Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten i hållplatsmiljö, den kompetensen ger pålitlig leverans av högklassig service. Vi utför drift, underhåll, skötsel och tillsyn av hållplatsutrustning i offentlig miljö. Saps arbetar metodiskt för att implementera en trygg, säker och attraktiv resemiljö, vilket garanterar att vi åtgärdar skadegörelse, klotter och nedskräpning punktligt och med kvalitet.

Tjänstens innehåll

 • Installation
 • Reparation
 • Demontering
 • Löpande underhåll
 • Grönskötsel
 • Nyetablering
 • Lager/materialhantering
 • Profilering
 • Städ
 • Tvätt
 • Skräpplockning
 • Grovsophantering
 • Klottersanering och skydd
 • Målning
 • Rostskydd
 • Snö- och halkbekämpning
 • Besiktning
 • Åtgärdsförslag
 • Tillsyn/Inspektion
 • Funktionskontroll
 • Belysningskontroll

Fördelar med att anlita Saps för hållplatsskötsel

Vi levererar servicelösningar som är anpassade efter era behov. Saps filosofi är att vara proaktiva och lägger vikt vid utvecklingsarbete för förbättring och effektivisering av verksamheten. Vi eftersträvar alltid att standarden på hållplatsen ska överträffa resenärernas förväntningar. Vår servicemodell (MAS) bidrar till att vårda ert varumärke. Saps personalen har en jämn och hög kompetens som garanterar pålitlig leverans. Det säkerställer vi genom ett realtidssystem som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Vi har lokal närvaro av personal i de geografiska områden vi åtar oss att arbeta i. Saps har konkurrenskraftig prissättning och hög miljömedvetenhet genomsyrar vår verksamhet. Saps är ISO 9001 och miljö ISO14001 certifierade.

Rådgivning och dokumentation

Dokumentation av all utrustning
Scheman
Skaderapport
Planering
Besiktningsprotokoll
Förbättringsförslag

Besiktning och funktionskontroll

Besiktning
Åtgärdsförslag
Tillsyn / Inspektion
Funktionskontroll
Belysningskontroll

Installation, reparation och service, underhåll

Installation
Reparation
Demontering
Löpande underhåll
Grönskötsel
Ny etablering
Lager/materialhantering
Profilering

Renhållning, skydd

Städ
Renhållning
Tvätt
Skräpplockning
Grovsophantering
Klottersanering och skydd
Målning
Rostskydd

Kunskap, kompetens Underleverantörer

El
Avfalls/miljöhantering
Transport
Kranfordon
TMA
Trafiksäkerhet

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD
JAG VILL BLI KONTAKTAD
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.