Hållplatsservice med Saps-tekniker samt Saps fordon

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Sapsfordon med Saps medarbetare framför

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Installation och montering

Saps installerar och monterar olika typer av funktionsanläggningar i offentlig miljö. Vi har omfattande erfarenhet av området och med vår servicemodell (MAS) kan vi erbjuda en kvalitativ lösning för att ta hand om helheten från order till slutbesiktning via leverans, installation, montering och administration. Men eftersom kundkrav och behov varierar är våra servicelösningar alltid anpassade efter era önskemål. Saps verkar för att alla tjänstens moment utförs korrekt enligt lagar och avtal och dokumenteras väl.

Tjänstens innehåll

 • Installation
 • Reparation
 • Demontering
 • Tillsyn
 • Löpande underhåll
 • Påfyllning förbrukningsartiklar
 • Logistik
 • Lagerförvaring
 • Försäljning av material
 • Städ
 • Renhållning
 • Tvätt
 • Grovsophantering
 • Nanobehandling
 • Klottersanering och skydd
 • Besiktning
 • Åtgärdsförslag
 • Funktionskontroll
 • Dokumentation
 • Besiktningsprotokoll

Fördelar med att anlita Saps för installation och montering

Vi levererar servicelösningar som är anpassade efter era behov. Saps filosofi är att vara proaktiva och vi lägger vikt vid utvecklingsarbete för förbättring och effektivisering av verksamheten. Vår servicemodell (MAS) bidrar till att vårda ert varumärke. Saps personal har en jämn och hög kompetens som garanterar pålitlig leverans. Det säkerställer vi genom ett realtidssystem som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Vi har lokal närvaro av personal i de geografiska områden vi åtar oss att verka i. Saps har konkurrenskraftig prissättning och hög miljömedvetenhet genomsyrar vår verksamhet. Saps är ISO 9001 och miljö ISO14001 certifierade.

Rådgivning och dokumentation

Dokumentation av all utrustning
Skaderapport
Planering
Besiktningsprotokoll
Förbättringsförslag

Besiktning och funktionskontroll

Besiktning
Åtgärdsförslag
Funktionskontroll
Tillsyn

Installation, reparation och service, underhåll

Installation
Reparation
Demontering
Löpande underhåll

Renhållning, skydd

Städ
Renhållning
Tvätt
Grovsophantering
Nanobehandling
Klottersanering och skydd

Kunskap, kompetens Underleverantörer

El
Elektronik
Lås/skydd
Avfalls/miljöhantering

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD
JAG VILL BLI KONTAKTAD
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.