Hållplatsservice med Saps-tekniker samt Saps fordon

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Sapsfordon med Saps medarbetare framför

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Rastplatsskötsel

Vi har lång erfarenhet av rastplatsskötsel och har därigenom byggt upp en grundmurad kunskap om vad som krävs för att säkerställa en pålitlig leverans av högklassig service. Vi utför driftunderhåll, skötsel och tillsyn av rastplatser, sidoanläggningar och parkeringar. Saps har tagit fram en metodik för att implementera en trygg, säker och attraktiv resemiljö. Det garanterar att vi åtgärdar skadegörelse, klotter och nedskräpning punktligt och med kvalitet.

Tjänstens innehåll

 • Dagligt städ
 • Renhållning
 • Tvätt
 • Skräpplockning
 • Grovsophantering
 • Nanobehandling
 • Klottersanering och skydd
 • Installation
 • Reparation
 • Demontering
 • Sandupptagning
 • Tillsyn
 • Löpande underhåll
 • Påfyllning förbrukningsartiklar
 • Grönskötsel
 • Besiktning
 • Åtgärdsförslag
 • Funktionskontroll
 • Dokumentation
 • Belysningskontroll

Fördelar med att anlita Saps för rastplatsskötsel

Vi levererar servicelösningar som är anpassade efter era behov. Saps filosofi är att vara proaktiva, vi eftersträvar alltid att standarden på anläggningen ska överträffa era kunders förväntningar. Vår servicemodell (MAS) lyfter ert varumärke till en högre nivå. Personalen har en jämn och hög kompetens för att garantera pålitlig leverans. Det säkerställer vi genom ett realtidssystem som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Vi har lokal närvaro av personal i de geografiska områden vi åtar oss att arbeta i. Saps har konkurrenskraftig prissättning och en hög miljömedvetenhet genomsyrar vår verksamhet. Saps är ISO 9001 och miljö ISO14001 certifierade.

Rådgivning och dokumentation

Dokumentation av all utrustning
Upprätta skötselplaner
Brandrond
Scheman
Skaderapport
Planering
Besiktningsprotokoll
Förbättringsförslag

Besiktning och funktionskontroll

Besiktning
Åtgärdsförslag
Funktionskontroll
Dokumentation
Belysningskontroll

Installation, reparation och service, underhåll

Installation
Reparation
Demontering
Tillsyn
Löpande underhåll
Påfyllning förbrukningsartiklar
Grönskötsel

Renhållning, skydd

Dagligt städ
Renhållning
Sandupptagning
Tvätt
Skräpplockning
Grovsophantering
Nanobehandling
Klottersanering och skydd

Kunskap, kompetens Underleverantörer

El
VVS
Slamtömning
Moloktömning
Avfalls/miljöhantering
Trafiksäkerhet

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD
JAG VILL BLI KONTAKTAD
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.