Hållplatsservice med Saps-tekniker samt Saps fordon

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Sapsfordon med Saps medarbetare framför

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Teknisk förvaltning

På Saps arbetar vi med den tekniska förvaltningen för att långsiktigt säkra fastighetens värde och uppfylla de krav som lagen ställer. Det innebär att vi tar hand om själva byggnaderna och de installationer som finns. Det handlar om tillsyn, funktionsprov, förebyggande underhåll och eventuella reparationer. Tak, fasad, el, vatten, värme, ventilation, hissar och allt annat som måste servas, justeras och ibland bytas ut. Den tekniska förvaltningen har stor betydelse för din fastighets ekonomiska värde och för driftskostnaden. Där ingår även den så viktiga inställningen och justeringen av fastighetens värme, omkring 80 procent av energikostnaden för ett hus går åt att värma byggnaden och varmvattnet.

Tjänstens innehåll

  • Planerat underhåll
  • Rondering
  • Ärendeuppföljning på åtgärder, felanmälningar och besiktningar
  • Rapporter
  • Besiktning
  • Felanmälan
  • Debitering av hyresgäst
  • Dokumentation

Fördelar med att anlita Saps för teknisk förvaltning

Vi har lång erfarenhet och kunskap om drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter, som kontor, industri, skolor, sjukhus och köpcentrum. Vi utformar servicelösningar som är anpassade efter era behov. Saps filosofi är att vara proaktiva, vi strävar alltid efter att standarden på anläggningen ska överträffa kundens förväntningar. Personalen har för ändamålet relevant och validerad kompetens så att leveransen kvalitetssäkras. Leveransen säkerställer vi genom ett realtidssystem online som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Saps har konkurrenskraftig prissättning och hög miljömedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD
JAG VILL BLI KONTAKTAD
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.