Hållplatsservice med Saps-tekniker samt Saps fordon

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Sapsfordon med Saps medarbetare framför

INFRASTRUKTUR

MER TID FÖR ER KÄRNVERKSAMHET

Trafikljus, offentlig belysning och övervakning

Saps underhåller trafikljus, offentlig belysning och övervakningskameror i offentlig miljö. Med vår stora erfarenhet och kompetens kan vi ta hand om helheten, allt ifrån skötsel, tillsyn, reparationer och administration. Eftersom våra kunders krav varierar är våra servicelösningar alltid anpassade efter behov. Saps verkar för att maskinerna skall vara i funktion, upplevas rena och säkra i mötet med kunden.

Tjänstens innehåll

 • Klottersanering
 • Renhållning
 • Tvätt
 • Skydd
 • Jour
 • Driftövervakning
 • Installation
 • Reparation
 • Demontering
 • Löpande underhåll
 • Målning
 • Profilering
 • Lager/materialhantering
 • Besiktning
 • Åtgärdsförslag
 • Funktionskontroll
 • Tillsyn/inspektion
 • Belysningskontroll

Fördelar med att anlita Saps

Vi levererar servicelösningar som är anpassade efter era behov. Saps filosofi är att vara proaktiva och lägger vikt vid utvecklingsarbete för förbättring och effektivisering av verksamheten. Vår servicemodell (MAS) bidrar till att vårda ert varumärke. Saps personalen har en jämn och hög kompetens som garanterar pålitlig leverans. Det säkerställer vi genom ett realtidssystem som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Vi har lokal närvaro av personal i de geografiska områden vi åtar oss att arbeta i. Saps har konkurrenskraftig prissättning och hög miljömedvetenhet genomsyrar vår verksamhet. Saps är ISO 9001 och miljö ISO14001 certifierade.

Rådgivning och dokumentation

Dokumentation av all utrustning
Scheman
Skaderapport
Planering
Besiktningsprotokoll
Rådgivning
Förbättringsförslag

Besiktning och funktionskontroll

Besiktning
Åtgärdsförslag
Funktionskontroll
Tillsyn/inspektion
Belysningkontroll

Installation, reparation och service, underhåll

Installation
Reparation
Demontering
Löpande underhåll
Målning
Profilering
Lager/materialhantering

Renhållning, skydd

Renhållning
Tvätt
Klottersanering och skydd
Jour
Driftövervakning

Kunskap, kompetens Underleverantörer

El
Avfalls/miljöhantering
Trafiksäkerhet
Sky/kranfordon
Reservdelsleverantörer
Leverantörs /produktutbildning
TMA

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD
JAG VILL BLI KONTAKTAD
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.