Saps Konferensrum, huvudkontor

LEVERANTÖRER

Tillsammans är vi starka

Saps leverantörer är en del av vår verksamhet. De har lika höga mål som vi själva och anammar vår service- och kvalitetsfilosofi.
Genom ett nära och effektivt samarbete kan våra leverantörer utvecklas till viktiga delar av de lösningar vi erbjuder. I Saps interna organisation har vi en ständig strävan efter förbättring precis som i våra externa relationer. Saps strävar efter att etablera långsiktiga och öppna relationer med sina valda leverantörer. Leverantörerna väljs med hänsyn till sin förmåga att uppfylla våra samt våra kunders kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav, behov och förväntningar.

Partner

Vi gör våra affärer ihop och rekommenderar varandra för möjliga uppdragsgivare.

Strategisk leverantör

Era tjänster betyder mycket för oss och vi ser det som självklart med en långsiktig relation.

Leverantör

Vårt val styrs av den som kan leverera bästa kvalitet till en konkurrenskraftig prisbild.

KUNDPORTAL