SlideLEVER

LEVERANTÖRER

Fakturering

För att fakturering ska gå så smidigt och enkelt som möjligt måste fakturan
skickas till rätt bolag (Saps Service Management AB eller Saps Drift AB) samt:

  • Märkas med rätt fakturaadress
  • Ha rätt projektmärkning
  • Innehålla villkor enligt avtal
  • Märkas med Saps projektnummer
  • Märkas med Saps referens

Krav på fakturan

Betalningsvillkor – Minimum 30 dagar.
Ingen fakturaavgift eller administrationsavgift får påföras.

Ofullständiga fakturor eller fakturor som inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er.
Förfallodag beräknas då från den dag faktura återskickas.

Vi tar gärna emot fakturor via E-mail i PDF-format. Följande E-mail gäller:

Sverige: efakt.saps@devo.se

Företagens fakturaadress:

Saps Service Management AB
Faktura: Fack 8, FE538, 751 75 Uppsala
BG: 5877-9679
Org. Nr: 556701-7115

Övriga postförsändelser

Enbart fakturor till fakturaadressen, all annan försändelse skall skickas till boxadress:
Saps
Box 9266
400 33 Göteborg

Sök på saps.se