Saps Konferensrum, huvudkontor

LEVERANTÖRER

Fakturering

För att fakturering ska gå så smidigt och enkelt som möjligt måste fakturan
skickas till rätt bolag (Saps Service Management AB) samt:

  • Märkas med rätt fakturaadress
  • Ha rätt referensnummer (femsiffrig resultatenhet)
  • Innehålla villkor enligt avtal
  • Märkas med Saps uppdragsnummer
  • Märkas med Saps kontaktperson

Krav på fakturan

Betalningsvillkor – Minimum 30 dagar.
Ingen fakturaavgift eller administrationsavgift får påföras.

Ofullständiga fakturor eller fakturor som inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er.
Förfallodag beräknas då från den dag faktura återskickas.

Vi tar gärna emot E-fakturor (GLN 7365567017117 och operatör Inexchange), alternativt via e-post i PDF-format till invoice@saps-group.com.

Fakturaadress

Saps Service Management AB, Box 1023, 405 21 Göteborg

BG: 5877-9679
Org. Nr: 556701-7115

Vi tar gärna emot E-fakturor (GLN 7365567017117 och operatör Inexchange), alternativt via e-post i PDF-format till invoice@saps-group.com.

Övriga postförsändelser

Saps Service Management AB
Box 1023, 405 21 Göteborg
Större paket: Storgatan 53, 411 38 Göteborg

KUNDPORTAL