Saps Konferensrum, huvudkontor

LEVERANTÖRER

Fakturering

För att fakturering ska gå så smidigt och enkelt som möjligt måste fakturan
skickas till rätt bolag (Saps Service Management AB) samt:

  • Märkas med rätt fakturaadress
  • Ha rätt projektmärkning
  • Innehålla villkor enligt avtal
  • Märkas med Saps projektnummer
  • Märkas med Saps referens

Krav på fakturan

Betalningsvillkor – Minimum 30 dagar.
Ingen fakturaavgift eller administrationsavgift får påföras.

Ofullständiga fakturor eller fakturor som inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er.
Förfallodag beräknas då från den dag faktura återskickas.

Vi tar gärna emot E-fakturor (GLN 7365567017117 och operatör Inexchange), alternativt via e-post i PDF-format till efakt.saps@devo.se.

Fakturaadress

Saps Service Management AB
FACK 8
FE 538
751 75 UPPSALA

BG: 5877-9679
Org. Nr: 556701-7115

Vi tar gärna emot E-fakturor (GLN 7365567017117 och operatör Inexchange), alternativt via e-post i PDF-format till efakt.saps@devo.se.

Övriga postförsändelser

Enbart fakturor till fakturaadressen, all annan försändelse skall skickas till boxadress:
Saps Service Management AB
Box 9266
400 33 Göteborg

KUNDPORTAL