HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Teknisk service och förvaltning

Saps Service Management erbjuder tekniska helhetslösningar åt landsting, kommuner och privata vårdföretag. Våra etableringar i storstadsregionerna och vår fältserviceorganisation som täcker hela landet skapar goda förutsättningar för konkurrenskraftiga och effektiva servicelösningar.

Våra medarbetare är ansvarfulla och flexibla. Tillsammans skapar vi enkla lösningar och räds inte nya utmaningar. Vår bakgrund inom medicinteknik och hjälpmedel ger oss kunskap att ta fram lösningar som lyfter våra kunders tekniska stödverksamhet.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL