HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Inköpsstöd (Försäljning av produkter)

Rätt produkt för rätt ändamål borde vara en självklarhet, men om man inte behärskar hela marknaden är det lätt att köpa de märken man känner till. Saps är ett märkesoberoende företag som erbjuder kunden den produkt på marknaden som är bäst lämpad för verksamheten. Vi har erfarenhet av inköp och ett komplett leverantörsregister för upphandlingar. Vi sätter upp riktlinjer, standardiserar era inköpsprocesser och utbildar er organisation. Med Saps lösningar kan er verksamhet spara mellan 10-15 % genom effektivare processer och mindre administration. Ni får en partner för alla inköp.

Fördelar med att anlita Saps för inköpsstöd

Vår målsättning är att vara en strategisk partner för er. Med Saps som partner får ni tillgång till hela marknaden. Vi har kontakterna, kompetensen och hanterar hela inköpskedjan från inventering till leverans. Vi inser att vi har flera kundgrupper som måste tillfredsställas samtidigt – vårdtagare, vårdgivare och beslutsfattare. Vår styrka ligger i vår erfarenhet och stora förståelse för hur vårdsektorn fungerar. Detta leder till förbättrad patientsäkerhet, vårdkvalitet och vårdekonomi.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL