HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Logistik

Saps kan sköta samtliga era leveranser av medicintekniska produkter. Vi distribuerar och lagerhåller alla medicintekniska produkter åt dig som kund. Saps kan ta ett helhetsansvar för samtliga delar av flödet, från inköp och montering till nermontering och eventuell kassation. Vi kan faktiskt till och med ta hand om hela din logistikavdelning om du så önskar, inklusive personal och fordon.

Säker distribution

Fast hämtning och leverans, perfekt för dig som har behov av dagliga eller återkommande transporter. Allt från laboratorietester till sängar och hjälpmedel.

Krävande transporter och specialgods

Vi utför även distribution av gods som kräver särskild hantering, hjälpmedel och gods med udda storlekar där det behövs två personer och teknisk kunskap. Snabb och säker distribution till brukare med multihandikapp.

Fördelar med att anlita Saps för logistik

Koncentrera er på kärnverksamheten så tar vi hand om logistiken, på så vis ökar ni effektiviteten i er organisation. Ert företag behöver inte fundera på bemanning under semester, sjukdom eller annan frånvaro bland era medarbetare. Vår personal är logistikutbildad och har många års erfarenhet av att hantera logistiklösningar för våra kunder. Vi har konkurrenskraftiga priser och ni slipper stående fasta kostnader, ni betalar för det som ni använder.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL