HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Medicinteknik

Saps medicintekniker utför förebyggande underhåll, reparerar, kalibrerar och gör relevanta tester på alla medicintekniska produkter. Genom vår professionella service får ni garanterad säkerhet, kvalitet och maximal livstid på utrustningen. Våra erfarna medicintekniker har kompetens i flera områden, alltifrån akutsjukvård, kardiologi, ultraljud, urologi till IT och programmering. Vi utformar alltid våra tjänster efter era behov och önskemål, från helhetsansvar, där vi säkerställer att alla lagar och rekommendationer följs, till att vara en resurs under belastningstoppar. Genom vår orderportal har ni full kontroll på varje del av er servicesituation i realtid, där ni även beställer reparationer, inköp, kan hämta protokoll samt få information om era produkter. Vi har kompletta fullserviceverkstäder i Göteborg, Malmö, Linköping och Stockholm men våra tekniker utför även service på plats hos uppdragsgivaren, eller ute hos slutkund på exempelvis sjukhus och läkemedelsföretag.

Vi jobbar med eller inom

 • MTA
 • Rehab
 • Djursjukhus
 • Dental
 • Tillverkare
 • Återförsäljare
 • Elevvård Skola
 • Företagshälsovård Hälsokontroll
 • Husläkarmottagning
 • Klinik
 • Läkarmottagning
 • Lättakut
 • Närakut
 • Prehospitalt
 • Primärvård
 • Privatläkare
 • Sjukvårdsavdelning
 • Skolhälsovård
 • Specialistklinik
 • Vaccination
 • Vårdcentral
 • Öppenvård

Fördelar med att anlita Saps för medicinteknik

Vi anställer erfarna och kompetenta tekniker som är intresserade av svåra teknikområden och som vill lära sig mer om nya områden. Teknikerna är vana att lösa uppgifterna på egen hand och är lyhörda för kundens önskemål och krav. Som kund ska man känna sig trygg ända till nästa servicetillfälle. Vi tar utrustningens och systemens säkerhet och effektivitet på största allvar. Saps är en auktoriserad, nationell aktör med medicintekniker fördelade över landet. Vi står alltid redo att snabbt utföra service och tester på din enhet närhelst det behövs.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL