HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Montering, installation och demontering

Våra tekniker är utbildade på och certifierade av samtliga leverantörer på marknaden, vilket innebär att Saps kan hantera en stor andel av utrustning som finns tillgänglig. Vid installation bokas ett personligt besök, där vi går igenom era önskemål och krav. Därefter utformar vi en lösning anpassad efter era önskemål och behov. Vid eventuell demontering kommer Saps tekniker och hämtar utrustningen. De ser till att eventuella skador på inredningen blir åtgärdade.

Fördelar med att anlita Saps för montering, installation och demontering

Vi anställer erfarna tekniker som alltid har målsättningen att göra ett gott arbete. Teknikerna är vana att lösa uppgifterna på egen hand och är lyhörda för kundens önskemål och krav. Ni ska vara trygga med våra tjänster. Saps är en auktoriserad, nationell aktör med tekniker spridda över landet. Därför står vi alltid redo att snabbt utföra service närhelst det behövs.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL