HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Rekonditionering

Saps Medical Sevices hanterar totalt omkring 16 000 produkter per år för offentlig och privat sektor. Vi återställer medicinska hjälpmedel till funktionsdugligt skick. Saps hämtar utrustningen, rekonditionerar, desinficerar och servar den tillbaka till gott skick. Utrustning som inte ska användas, paketeras och lagerhålls. Vid varje utförd rekonditionering görs en funktionskontroll, som registreras i vår databas. Vi bedömer om det är lämpligt att rekonditionera utifrån funktions-, teknik- och lönsamhetsaspekter.
Saps följer det kvalitetssystem i hälso- och sjukvården SOSFS 1996:24, som bestämmer rutinerna för hur och när ett hjälpmedel skall utrangeras. Vi har relevant och validerad kompetens för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Exempel på produkter

  • Rullstol
  • Rullatorer
  • Hygienartiklar
  • Sängar
  • Liftar
  • Förflyttningshjälpmedel
  • Medicinteknisk utrustning
  • Rehabutrustning

Fördelar med att anlita Saps för rekonditionering

Saps filosofi är att vara proaktiva och vi lägger vikt vid utvecklingsarbete för förbättring och effektivisering av verksamheten. Det säkerställer vi genom ett realtidssystem som även fungerar som ett interaktivt ordersystem. Saps har konkurrenskraftig prissättning. Vi har lokal närvaro av personal i de geografiska områden vi åtar oss att arbeta i. Saps Medical är ett miljöcertifierat företag som värnar om miljön. Vi använder bara miljögodkända rengöringsmedel och miljövänliga rengöringsmetoder. Saps är ISO 9001 och miljö ISO14001 certifierade.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL