HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Saps finansiering

Saps erbjuder sina kunder och partners finansering genom leasing eller hyra av utrustning till sin verksamhet. Saps sköter allt från inköp till service och administration – helt besvärsfritt för dig som kund.

Leasing och hyra är en utbredd och fördelaktig form av finansiering av utrustning och inventarier inom näringslivet och den offentliga sektorn. Tillsammans väljer vi produkt eller utrustning, och Saps betalar till leverantören och blir ägare till utrustningen. Ditt företag får tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod, så att kostnaden fördelas över den tid som företaget kan dra nytta av utrustningen, och den kan generera intäkter eller en funktion.

I princip kan all driftsutrustning som kan särskiljas som en egen enhet och skrivas av finansieras genom leasing/hyra. Hyresperioden för utrustning på leasing är vanligtvis mellan tre och sju år, beroende av typ av utrustning och vad du som kund önskar, så länge det är i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden. Leasing/hyra kan användas av alla privata näringsidkare och den offentliga sektorn. Privata näringsidkare måste vara registrerade hos Bolagsverket.

Hur ingå avtal?

Du kontaktar Saps enligt nedan. Alternativt kan du låta din leverantör kontakta Saps med en förfrågan om leasing. Då gör vi en kreditvärdering av förfrågan. Förutsatt att du beviljas kredit får du ett erbjudande eller ett lånelöfte. Det är mycket viktigt att erbjudandet godtas och returneras undertecknat INNAN utrustningen levereras av leverantören. När leveransen är godkänd betalar Saps ut köpesumman till leverantören, och leasingavtalet börjar löpa med den faktureringsperiodicitet som är avtalad.

Fördelar med Saps är att vi kan koppla på serviceavtal, säkerställa leveranser, bevaka alla garantier, reklamationer, administration, myndighetsbesiktningar och ni får en partner i allt som hör till utrustningen.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL