HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIALISTKUNSKAPER OCH METODIK

Service & Support

Saps ger er den rådgivning och fakta som ni behöver för att använda medicinteknisk utrustning och relaterade hjälpmedel. Saps bevakar marknaden för er räkning och informerar löpande om nya direktiv och regler. Ni får tillgång till våra medicintekniker, hjälpmedelstekniker och inköpare som har lång erfarenhet. De arbetar ständigt med att fortlöpande utbilda och uppdatera sig om den senaste utvecklingen avseende utrustning, lagar och rekommendationer. Vi är lösningsorienterade och anpassar oss efter era krav och önskemål. Om ni önskar så upprättar vi tillsammans med er ett medicintekniskt råd där vi säkerställer standarder, rutiner och policy.

Fördelar med att anlita Saps för service och support

Vi anställer erfarna och kompetenta tekniker som är intresserade av svåra teknikområden och som vill lära sig mer om nya områden. Teknikerna är vana att lösa uppgifterna på egen hand och är lyhörda för kundens önskemål och krav. Som kund ska man känna sig trygg med att vår rådgivning kommer från kompetenta och engagerade yrkesmän. Vi tar utrustningens och systemens säkerhet och effektivitet på största allvar.

Anpassad servicelösning enligt MAS-modellen™

Management

Låt Saps ta över ansvaret för ett helt verksamhetsområde så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet, det ni gör bäst. Vi tar gärna hand om personalfrågor, IT-lösningar, utbildning, utveckling, finansiering, projektledning och kvalitetssäkring.

Administration

Utöver våra servicetjänster tar vi ofta ett större, administrativt ansvar. Inköp, IT-stöd, lagerredovisning, rådgivning och utprovning är några av de områden som vi gärna hanterar.

Service

Snabbt, smidigt, kostnadseffektivt och miljöanpassat löser vi dina problem. Det kan vara underhåll, rengöring, reparation och service men också annat. Dina behov styr vår utveckling.

KONTAKTA SÄLJARE
KONTAKTA SÄLJARE
Här får du kontakt med en säljare inom området HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VAR FINNS VI
VAR FINNS VI
Saps finns över hela Sverige. Här hittar du oss i ditt närområde.
MAS-MODELLEN
MAS-MODELLEN
På Saps har vi utvecklat ett unikt sätt att jobba. Vi kallar det MAS-modellen.

KUNDPORTAL