Saps har tecknat ett nytt avtal med Västerviks kommun avseende transporter av hjälpmedel och sänghantering. -Saps vice VD, Rabi Tezel, kommenterar affären på följande vis: Detta är andra affären inom hjälpmedelstransporter och sänghantering som Saps vunnit den senaste tiden. Affären bidrar till att Saps växer inom segmentet hälso- och sjukvård, vilket är väldigt positivt.

Read more

Saps har fått förtroendet att leverera teknisk fastighetsförvaltning och utemiljö för Eskilstuna Logistik och Etablering. Avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod med option om ytterligare två års förlängning. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld. -Fastighet är ett av Saps snabbast växande segment och […]

Read more

Saps har levererat tjänster inom sänghantering och hjälpmedelstransporter till Stockholms Läns Landsting och Trelleborgs kommun sedan ett flertal år tillbaka. Nu har Saps vunnit tillbaka dessa avtal som sträcker sig över fyra år. -Hälso- och sjukvårdsmarknaden är viktig för Saps och vi är mycket glada över att vi vunnit tillbaka dessa avtal, säger Conny Hägglöf, […]

Read more

Uppdraget avser Drift och underhåll av pauslokaler vid hållplatser för Västtrafik. Uppdraget startade under september månad och gäller 4 år framöver. ”Bra affär som passar oss bra och stärker både vår relation med en viktig kund, men också vårt erbjudande inom teknisk förvaltning”, säger Conny Hägglöf, COO Saps Service Management.

Read more

AB Stora Tunabyggen i Borlänge har tilldelat Saps Facility Services ramavtal för löpande vitvaruservice och installation. Det kommunala bostadsföretaget har cirka 6 000 bostäder och cirka 400 kommersiella lokaler. Uppdraget startar redan i slutet av april. ”En bra affär igen. Uppdraget stärker vår geografiska närvaro i Mellansverige” säger Conny Hägglöf – Affärsområdeschef Facility Services.

Read more

Saps Facility Services har tilldelats kontraktet för Teknisk förvaltning i Borås. Uppdraget omfattar teknisk förvaltning såsom tillsyn och skötsel, samt avhjälpande och planerat underhåll av kommunens hyresbostäder och ett mindre antal kommersiella lokaler. Uppdraget startar under våren. ”En bra affär som bygger ut vår tekniska plattform och kompetens inom teknisk förvaltning” säger Conny Hägglöf – […]

Read more

KUNDPORTAL