Saps har tecknat ett nytt avtal med Västerviks kommun avseende transporter av hjälpmedel och sänghantering. -Saps vice VD, Rabi Tezel, kommenterar affären på följande vis: Detta är andra affären inom hjälpmedelstransporter och sänghantering som Saps vunnit den senaste tiden. Affären bidrar till att Saps växer inom segmentet hälso- och sjukvård, vilket är väldigt positivt.

Read more

Saps har fått förtroendet att leverera teknisk fastighetsförvaltning och utemiljö för Eskilstuna Logistik och Etablering. Avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod med option om ytterligare två års förlängning. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld. -Fastighet är ett av Saps snabbast växande segment och […]

Read more

Saps har levererat tjänster inom sänghantering och hjälpmedelstransporter till Stockholms Läns Landsting och Trelleborgs kommun sedan ett flertal år tillbaka. Nu har Saps vunnit tillbaka dessa avtal som sträcker sig över fyra år. -Hälso- och sjukvårdsmarknaden är viktig för Saps och vi är mycket glada över att vi vunnit tillbaka dessa avtal, säger Conny Hägglöf, […]

Read more

Saps Medical har tilldelats uppdraget, att för Håbo kommuns skolhälsovård och hemsjukvård bedriva kalibrering och periodiskt underhåll av medicinteknisk utrustning, av exempelvis digitala personvågar, blodtrycksmätare och audiometer. Saps Medical har också vunnit uppdraget Service av grundutrustning och medicintekniska produkter för Göteborg stad. Tilldelningen innebär att Saps Medical stärker sin position på marknaden och kan utöka […]

Read more

Patric Ekman tillträder som Affärsområdeschef för Saps Medical Norden. Patric har mångårig erfarenhet inom FM-branschen från en rad olika ledande befattningar vid Allianceplus, Dalkia, Sodexo och Coor Service Management. Patric har en gedigen erfarenhet av både affärsutveckling och operativa uppgifter, en profil som passar väl in i Saps tillväxtambition. Vi är mycket glada för att […]

Read more

Ett år har passerat och Saps koncernen mår riktigt bra. Först några korta ord till våra servicehjältar: Ni gör ett fantastiskt jobb! Det är Er drivkraft och uppfinningsrikedom som ser till att våra kunder mår gott. Det är också Ni som ser till att Saps utvecklas på ett riktigt bra sätt. Till våra kunder vill […]

Read more

KUNDPORTAL