Saps har tecknat ett nytt avtal med Västerviks kommun avseende transporter av hjälpmedel och sänghantering. -Saps vice VD, Rabi Tezel, kommenterar affären på följande vis: Detta är andra affären inom hjälpmedelstransporter och sänghantering som Saps vunnit den senaste tiden. Affären bidrar till att Saps växer inom segmentet hälso- och sjukvård, vilket är väldigt positivt.

Read more

Saps har fått förtroendet att leverera teknisk fastighetsförvaltning och utemiljö för Eskilstuna Logistik och Etablering. Avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod med option om ytterligare två års förlängning. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld. -Fastighet är ett av Saps snabbast växande segment och […]

Read more

Saps har levererat tjänster inom sänghantering och hjälpmedelstransporter till Stockholms Läns Landsting och Trelleborgs kommun sedan ett flertal år tillbaka. Nu har Saps vunnit tillbaka dessa avtal som sträcker sig över fyra år. -Hälso- och sjukvårdsmarknaden är viktig för Saps och vi är mycket glada över att vi vunnit tillbaka dessa avtal, säger Conny Hägglöf, […]

Read more

Saps befinner sig i en expansiv fas och just nu rekryterar vi till följande tjänster; Trädgårdsmästare i Karlstad Fastighetsskötare grönytor i Karlstad Fastighetsskötare grönytor i Göteborg Teamledare teknisk service i Göteborg Service –och installationstekniker i Göteborg Arbetande arbetsledare i Mariestad Temaledare som vill växa med oss i Göteborg Gå på lediga tjänster https://saps.se/om-saps/jobba-pa-saps/lediga-tjanster/ och läs […]

Read more

Saps har fått förtroendet att leverera yttre skötsel för Härryda kommun. Uppdraget omfattar grönyteskötsel (gräsklippning, rensning av rabattytor, häckklippning m.m) inom Mölnlycke. Avtalet startar 1 mars 2019 och gäller i 6 år med möjlighet till förlängning. Uppdraget leder till att Saps fortsätter stärka sin marknadsposition inom Facility Services. Saps ser fram emot ett gott samarbete […]

Read more

IFMA, är det största internationella nätverket inom Facility Management och stödjer 24.000 medlemmar i 105 länder världen över. IFMA:s mission är att globalt avancera och stödja Facility Management-branschen. Facility Management delas upp i två sektorer, Soft FM (som är vaktmästeri, städning, konferensservice och catering mm.) och Hard FM (som motsvarar teknisk förvaltning och tillhörande tjänster). […]

Read more