Facility Services, Infra Services, Medical Services, Saps

Saps har tecknat ett nytt fyraårigt avtal med MKB Fastighets AB avseende service, installation och lagerhållning av vitvaror för hela MKB:s bestånd i Malmö. MKB är med drygt 22 500 lägenheter och över 1 100 kommersiella lokaler det största fastighetsbolaget i Malmö, och ett av de större i Sverige. Kontraktssumman uppskattas uppgå till ca 140 MSEK över kontraktsperioden. Kontraktet löper över fyra år.

-Detta nya uppdrag inom vitvaruservice genererar fortsatt god lönsam tillväxt för Saps och gör att vi befäster en stark position på marknaden. Detta ligger i enlighet med vår långsiktiga tillväxtambition om att nå 1 miljard SEK i omsättning, säger Stefan Emericks, VD och grundare på Saps.

KUNDPORTAL