Saps

Saps ingår ett samarbete med ZetaDisplay. ZetaDisplay är ett starkt bolag inom produkter som avser mjukvaran och produkter för digitalskyltning inom områderna retail, publik- och internkommunikation. Vårt samarbete påbörjas inledningsvis att Saps utför uppdrag för deras större kunder runt om i Sverige. Saps kommer utföra lagerhållning, service och installation av deras digitala skyltning inom området retail.

Uppdraget är strategiskt viktigt för oss då vi stärker vårt erbjudande nationellt.

KUNDPORTAL