Saps vinner igen! Denna gång tecknar man avtal med Göteborgs stad avseende klottersanering och borttagning med en avtalstid som sträcker sig över en fyraårsperiod.Klotterskyddsåtgärder är ett vanligt förekommande segment inom flertalet av våra kunduppdrag i båda affärsområden, Fastighet och Infra. Kompetensen i vår verksamhet är gedigen och vi ser fram emot att leverera Sveriges bästa service åt vår nya kund!

 

KUNDPORTAL