Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Utveckling och utbildning

Våra kunder har högt ställda förväntningar på att vi ska leverera kvalitativa tjänster och lösningar. Därför kan vi aldrig stå still, vi som arbetar i nom Saps måste fortlöpande utveckla och utbilda oss själva, så att vår service även i framtiden håller samma höga kvalitet som idag och fortsätter att motsvara kundernas förväntan.

Därför arbetar vi på Saps aktivt med kompetensutveckling för alla medarbetare och för nyanställda har vi ett särskilt introduktionsprogram. Gemensamt med närmaste chef gör varje medarbetare en individuell utvecklingsplan. Den kan till exempel omfatta ändrade arbetssätt eller anpassade utbildningar.

KUNDPORTAL