Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality)

HSEQ är ett av Saps viktigaste områden. Hälsan och säkerheten för vår personal är avgörande och vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en god miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetspolicy gentemot samhället, våra anställda och våra samarbetspartners.

Arbetsmiljö är en av Saps viktigaste grundpelare, där den enskilde medarbetarens hälsa och säkerhet står i centrum. Vi arbetar frekvent med att utveckla en attraktiv arbetsmiljö, där trygghet och trivsel står i fokus. Vidare bygger vi förtroende och goda relationer med våra kunder genom att hålla hög kvalitet i våra tjänster och produkter. Kvalitet är för oss något dynamiskt som är under ständig utveckling mot det bättre. Vi på Saps värnar om miljön. Koncernen tror på ansvarstagande i alla lägen. Det är en inställning och ett ansvar som vi vill att våra samarbetspartners delar med oss.

Saps verksamhet ställer höga krav på oss själva och på våra samarbetspartners, bl.a. ska våra leverantörer arbeta utefter ett kvalitets- miljö- och arbetsmiljösystem.

Saps är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Se ”iso-certifikat

KUNDPORTAL