OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

Nyheter

Under hösten har både operativa enheter och stabsenheterna genomgått revision av ledningssystemet. Saps har därefter erhållit förnyat certifikat genom att verksamheten i sin helhet uppvisat att man väl uppfyller samtliga krav i ISO 9001:2015 respektive 14001:2015. Inom Saps har alla frågor inom HSEQ-området (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) högsta prioritet. Arbetet fortsätter med att utveckla […]

Read more

AB Stora Tunabyggen i Borlänge har tilldelat Saps Facility Services ramavtal för löpande vitvaruservice och installation. Det kommunala bostadsföretaget har cirka 6 000 bostäder och cirka 400 kommersiella lokaler. Uppdraget startar redan i slutet av april. ”En bra affär igen. Uppdraget stärker vår geografiska närvaro i Mellansverige” säger Conny Hägglöf – Affärsområdeschef Facility Services.

Read more
page 1 of 4