OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

Nyheter

Saps har tecknat ett nytt avtal med Västerviks kommun avseende transporter av hjälpmedel och sänghantering. -Saps vice VD, Rabi Tezel, kommenterar affären på följande vis: Detta är andra affären inom hjälpmedelstransporter och sänghantering som Saps vunnit den senaste tiden. Affären bidrar till att Saps växer inom segmentet hälso- och sjukvård, vilket är väldigt positivt.

Read more

Saps har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Stångåstaden avseende fastighetsskötsel och mindre transporter med option om ytterligare två års förlängning. AB Stångåstaden är ett kommunalägt fastighetsbolag. Koncernen äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter. -Detta nya uppdrag leder till att Saps förstärker sin position inom segmentet Fastighet. Vi har länge velat utveckla vår verksamhet […]

Read more