Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Heltäckande service inom fastighet och infrastruktur.

Saps Service Management är en rikstäckande servicepartner med stark lokal förankring. Vi hjälper dig hålla kunder och användare nöjda och ge dina medarbetare en bra arbetsmiljö och yrkesvardag.
På så sätt befriar vi handlingskraft som gör din verksamhet ännu bättre.

saps-pa-jobbet

Saps på jobbet
Enkla servicelösningar inom arbetsplats- och fastighetsservice för kontor, industri, vårdanläggningar mm ger förutsättningar för ett bra jobb.

saps-pa-vag

Saps på väg
Vi håller kommunikationer, terminaler, busshållplatser, p-platser och annat i gott skick för en lycklig resa för alla.

saps-pa-fritiden

Saps på fritiden
Arenor, idrottsanläggningar, biografer, teatrar, gym och mer. Vi bidrar till en positiv upplevelse, också för dem som har anläggningarna som arbetsplats.

saps-hemma

Saps hemma
Vår smarta, effektiva och ansvarsfullt utförd fastighetsskötsel bidrar till ett tryggt och bekvämt liv i hyreshuset eller bostadsrättsföreningen.

Fastighet

Vi tar hand om all service era fastigheter behöver, från tjänster som förlänger byggnadens livslängd och sänker driftskostnaderna till att skapa en bra kontorsmiljö. Vi har lång erfarenhet av de flesta typer av fastigheter och utformar lösningar efter era behov. Mest nytta gör vi när vi har helhetsentreprenaden.

 • Teknisk fastighetsförvaltning
 • Administrativ och ekonomisk förvaltning
 • Arbetsplatsservice, inkl lokalvård, mat & dryck och säkerhet
 • Energioptimering
 • Projektutveckling, om- & tillbyggnad mm
 • Skadesanering & renovering

Infrastruktur

Vi levererar servicelösningar för samhällskritiska funktionsanläggningar i offentlig miljö, som hållplatser, depåer, vänthallar, parkeringar, tågstationer, rastplatser, bensinstationer och annat. Vi kan ta helhetsansvar för management, administration, drift och underhåll, gärna i långsiktigt strategiskt samarbete, men anpassar efter era behov och tar även enskilda uppdrag.

 • Teknisk fastighetsförvaltning
 • Automatservice, betalsystem och laddstolpar
 • Besiktning & inspektion
 • Service av funktionsanläggningar
 • Hållplats- och stationsservice
 • Installation & montering
 • Konstruktionsservice
 • Underhåll offentlig reklam
 • Service av trafikljus, belysning & övervakningsutrustning

MAS-modellen

Vi arbetar enligt vår MAS-modell, där initialerna står för Management, Administration och Service. Vi kan alltså ta hand om både det rent praktiska servicearbetet, administrativa uppgifter och ta totalansvar för en kunds hela servicebehov. Ju större ansvar vi får ta, desto mer kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet. Målet är att stärka våra kunder, medlen är kompetens och engagemang.

Saps kultur präglas av oräddhet inför nya idéer, enkelhet i allt vi gör, flexibilitet i en föränderlig värld och ansvarsfullhet gentemot våra kunder, partners och inte minst varandra. Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta. Därför är vi alltid på jakt efter nya duktiga och drivna medarbetare. Vi ställer stora krav på engagemang, kompetens och initiativförmåga. I gengäld kan vi erbjuda stort utrymme och stöd för egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder.

SAPS STÅR FÖR LIVSKRAFT

På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi kan ge dig och din organisation. Vi frigör tid och energi som du sedan kan investera i din verksamhet. Då får den förutsättningar att växa och utvecklas i den riktning som är mest lönsam.

KUNDPORTAL