Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Varför välja Saps?

Vår uppgift är att optimera och utveckla våra kunders serviceverksamheter utifrån deras specifika utmaningar och behov. Vi vill ge en ständigt utvecklad och intelligent service som skapar ett tydligt mervärde till våra kunder och stärker deras konkurrenskraft.

+

Mer tid för er kärnverksamhet

Genom att överlåta det operativa ansvaret för din stödverksamhet till en specialist frigörs tid och resurser som ni istället kan lägga på att utveckla er kärnverksamhet och stärka er konkurrenskraft.

+

Bevisade kostnadsbesparingar

Genom åren har vi dokumenterat stora kostnadsbesparingar för våra kunder.

+

Ökad flexibilitet

Olika marknadsklimat skapar olika utmaningar. Saps flexibla avtalslösningar gör att servicenivån och serviceomfattningen enkelt kan skalas upp eller ner utifrån omvärldens förändringar och kundernas utveckling och behov – nu och i framtiden.

+

Tillgång till specialistkunskaper och metodik

Saps kunder får tillgång till erfarenhet och spetskompetens inom många viktiga tjänsteområden. Vi har också kvalitetssäkra och effektiva arbetsprocesser och arbetsmetoder, som stöds av moderna IT-baserade system – helt skräddarsydda för serviceleveransen.

+

Proaktivt förbättringsarbete

Saps har en stark idékultur och adderar värde till sina kunder genom att proaktivt föreslå förbättringar och förändringar som utvecklar serviceleveransen.

+

Enkelhet och överblick

Saps organisation och leverans anpassas till varje kund, och det finns en dedikerad servicechef för varje kund som ytterst ansvarar för hela leveransen. Saps tar ett stort helhetsansvar för taktiska och operativa frågor samt följer löpande upp leveransen på ett strukturerat sätt. Det gör att Saps kunder enkelt kan övervaka leveransen och fatta de strategiska besluten.

+

Mer engagerad servicepersonal

Saps erbjuder alla sina medarbetare relevant utbildning och individuella utvecklingsmöjligheter för att garantera en stark servicekultur.
Detta ger våra kunder en mer engagerad servicepersonal.

KUNDPORTAL