Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Organisation

Saps organisation växer och utvecklas underifrån och upp. Vi sätter stort värde och stolthet i att bygga en organisation där Saps chefer har en genuin verksamhetsförståelse. De flesta av våra ledare har egen erfarenhet av att själva ha levererat tjänsterna och de har även arbetat nära kunderna. Vi eftersträvar alltid att det skall vara korta beslutsvägar inom Saps. Därför är vi särskilt noga med att ha en platt organisation där varje medarbetare ska kunna värdera situationen och självständigt kunna fatta så många beslut som möjligt. Vi är övertygande om att det i slutändan är en stor fördel för kunden och det är en del av det som skiljer oss från andra företag. Vi tillför kontinuerligt den kompetens som verksamheten och kunderna kräver. Det gäller såväl tekniker som ledare och andra funktioner inom Saps.

Organisationsschema Saps Management

KUNDPORTAL