Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Affärsidé

Saps levererar kundanpassade servicelösningar inom fastighet och infrastruktur.

Vi gör allt för dig som kund.
Men ännu mer för dina kunder.

Det är dina kunder och deras upplevelse som står i fokus. För dig och för oss. Och hur dina medarbetare har det på jobbet är en annan framgångsfaktor. En riktigt stark rikstäckande servicepartner kan befria den handlingskraft du behöver för att göra din verksamhet ännu bättre.
Det är där Saps Service Management kommer in. Och i fler sammanhang än du kanske tror.

Saps på jobbet
Enkla servicelösningar inom arbetsplats- och fastighetsservice för kontor, industri, vårdanläggningar mm ger förutsättningar för ett bra jobb.

Saps på väg
Vi håller kommunikationer, terminaler, busshållplatser, p-platser och annat i gott skick för en lycklig resa för alla.

Saps på fritiden
Arenor, idrottsanläggningar, biografer, teatrar, gym och mer. Vi bidrar till en positiv upplevelse, också för dem som har anläggningarna som arbetsplats.

Saps hemma
Vår smarta, effektiva och ansvarsfullt utförd fastighetsskötsel bidrar till ett tryggt och bekvämt liv i hyreshuset eller bostadsrättsföreningen.

KUNDPORTAL