OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

Affärsidé

Saps Service Managements affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service inom segmenten Fastighet, Infrastruktur och Hälso- och sjukvård i Sverige.

Infrastruktur ska leverera anpassade servicelösningar för kunder med samhällskritiska funktionsanläggningar i offentlig miljö.

Hälso- och sjukvård skall leverera tekniska helhetslösningar åt landsting, kommuner och privata vårdföretag.

Fastighet ska sköta och utveckla tjänsterna;
fastighetsservice, arbetsplatsservice och anpassade lösningar för kundspecifika behov.