Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Historik

1998 – Saps startas av Stefan Emericks som enskild firma. Inledningsvis mycket klottersanering. Förste medarbetaren anställs efter 6 månader. Efter 18 månader passerar bolaget 1 mkr i omsättning.

2001 – Företagsförvärv av fastighetsskötselbolag med 20 anställda och kunder i Vänersborg och Trollhättan.

2001 – Vinner upphandling av serviceavtal för Telias samtliga telefonautomater nationellt, cirka 10.000 automater. Bygger upp organisation på större orter.

2002 – Förvärv av Tricon, servicebolag för medicinsk utrustning. De förväntade synergierna med övrig verksamhet uteblir helt men affären är ändå lönsam och istället kom Tricon att bli nuvarande affärsområdet ”Medical”.

2006 – ISO certifieras

2007 – Bolaget har 50 anställda. Efter att ha sålt av sin städverksamhet återstår de två affärsområdena Facility Services och Medical.

2008 – Viktigt steg tas i värdekedjan då Telia lägger över allt arbete kring sina telefonautomater såsom support, felanmälningar samt montering och service av de modem för surfzoner som finns i anslutning till telefonkiosker. Saps tar över personalansvaret för Telias anställda.

2013 – Det nya verksamhetsområdet Finansiering skapas vilket kommer att erbjuda finansieringslösningar för exempelvis medicinsk utrustning.

2015 – Ny bolagstuktur med tre tydliga sektorer; Infra Services, Facility Services och Medical Services. Begreppet ”Service Management” etableras.

KUNDPORTAL