OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

Historik

1998 – Saps startas av Stefan Emericks som enskild firma. Inledningsvis mycket klottersanering. Förste medarbetaren anställs efter 6 månader. Efter 18 månader passerar bolaget 1 mkr i omsättning.

2001 – Företagsförvärv av fastighetsskötselbolag med 20 anställda och kunder i Vänersborg och Trollhättan.

2001 – Vinner upphandling av serviceavtal för Telias samtliga telefonautomater nationellt, cirka 10.000 automater. Bygger upp organisation på större orter.

2002 – Förvärv av Tricon, servicebolag för medicinsk utrustning. De förväntade synergierna med övrig verksamhet uteblir helt men affären är ändå lönsam och istället kom Tricon att bli nuvarande affärsområdet ”Medical”.

2006 – ISO certifieras

2007 – Bolaget har 50 anställda. Efter att ha sålt av sin städverksamhet återstår de två affärsområdena Facility Services och Medical.

2008 – Viktigt steg tas i värdekedjan då Telia lägger över allt arbete kring sina telefonautomater såsom support, felanmälningar samt montering och service av de modem för surfzoner som finns i anslutning till telefonkiosker. Saps tar över personalansvaret för Telias anställda.

2013 – Det nya verksamhetsområdet Finansiering skapas vilket kommer att erbjuda finansieringslösningar för exempelvis medicinsk utrustning.

2015 – Ny bolagstuktur med tre tydliga sektorer; Infra Services, Facility Services och Medical Services. Begreppet ”Service Management” etableras.

KUNDPORTAL