OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

OM SAPS

Vår Vision, mission & strategi

Vision

 • Saps ska år 2028 ha en omsättning på minst 1 miljard kronor med en vinst på 5 %.
 • Saps ska vara det självklara valet för kunden och medarbetarnas förstahandsval vid val av arbetsgivare.
 • Saps ska vara verksamt på hela den svenska marknaden och vara en betydande aktör inom respektive segment.

Mission

 • Saps ska ständigt utvecklas och ha en kontinuerlig ökande lönsamhet.
 • Saps ska vara en kompetent och konkurrenskraftig aktör på marknaden.
 • Saps ska vara en bra arbetsgivare och attrahera de allra bästa medarbetarna.

Strategi

Marknads- och kundstrategi
De viktigaste delarna i Saps marknads- och kundstrategi är att:

 • Anpassa tjänstelösningarna efter kundernas behov enligt vår modell MAS.
 • Öka marknadsandelar inom den befintliga marknaden för att utöka verksamheten.
 • Att alltid vara en långsiktig partner till våra kunder.
 • Identifiera medelstora kunder inom privat och offentlig sektor med servicebehov.
 • Högsta ledning skall alltid vara med i våra leveranser.

Strategi för serviceerbjudandet och serviceleverans

 • Erbjuda anpassade servicelösningar för varje uppdrag.
 • En partner, en kontakt för ert behov.
 • Vara nära er som kund med rätt kompetens och engagemang.
 • Skapa mervärde för våra kunder.
 • Realtidsrapportering och ett tydligt gränssnitt.
 • Alltid ha rätt medarbetare som är engagerade i ert uppdrag.

KUNDPORTAL