Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Vår Vision, mission & strategi

Vision

 • Saps ska år 2028 ha en omsättning på minst 1 miljard kronor med en vinst på 5 %.
 • Saps ska vara det självklara valet för kunden och medarbetarnas förstahandsval vid val av arbetsgivare.
 • Saps ska vara verksamt på hela den svenska marknaden och vara en betydande aktör inom respektive segment.

Mission

 • Saps ska ständigt utvecklas och ha en kontinuerlig ökande lönsamhet.
 • Saps ska vara en kompetent och konkurrenskraftig aktör på marknaden.
 • Saps ska vara en bra arbetsgivare och attrahera de allra bästa medarbetarna.

Strategi

Marknads- och kundstrategi
De viktigaste delarna i Saps marknads- och kundstrategi är att:

 • Anpassa tjänstelösningarna efter kundernas behov enligt vår modell MAS.
 • Öka marknadsandelar inom den befintliga marknaden för att utöka verksamheten.
 • Att alltid vara en långsiktig partner till våra kunder.
 • Identifiera medelstora kunder inom privat och offentlig sektor med servicebehov.
 • Högsta ledning skall alltid vara med i våra leveranser.

Strategi för serviceerbjudandet och serviceleverans

 • Erbjuda anpassade servicelösningar för varje uppdrag.
 • En partner, en kontakt för ert behov.
 • Vara nära er som kund med rätt kompetens och engagemang.
 • Skapa mervärde för våra kunder.
 • Realtidsrapportering och ett tydligt gränssnitt.
 • Alltid ha rätt medarbetare som är engagerade i ert uppdrag.

KUNDPORTAL