Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

VD har ordet

Saps är ett företag som präglas av entreprenörskap och innovation. Vi vill ständigt hitta nya och bättre lösningar för kunderna inom de affärsområden som Saps verkar inom – det är den gemensamma nämnaren för oss inom Saps. Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder och anställda. Det är utifrån dem vi bygger företaget nu och för framtiden. Många gånger ser vi oss som pionjärer och ifrågasätter hur olika saker fungerar, vi vågar utmana etablerade sanningar och prövar nya idéer, vilket inte alltid är den mest bekväma positionen. Många gånger innebär det stora ansträngningar för oss inom Saps, men vårt fokus är alltid kunden och att det vi gör skapar värden som lyfter kundens egen nytta och verksamhet. Det är ett privilegium att vara VD för Saps, ett företag som blandas av hunger och entusiasm på ett mycket intressant och dynamiskt sätt. Det ställer stora krav på mig själv och oss i ledningen att ta tillvara detta och ge utrymme åt människor att omsätta sitt eget driv och engagemang i konkreta handlingar som ska gynna tillväxt och kunderna. Saps vill inte vara som alla andra, vi vill inte efterlikna andra aktörer på marknaden – vi vill hellre att de ska efterlikna oss. Först då har vi lyckats fullt ut.

VD Stefan Emericks

KUNDPORTAL