Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Anpassad servicelösning enligt vår modell MAS

Saps outsourcing-uppdrag varierar i omfattning, från helhetsåtaganden till enstaka tjänster. Den exakta omfattningen tar vi fram i en analys där fokus ligger på din verksamhets behov och möjligheter till effektivisering. Vi utgår från vår MAS-modell™ Management, Administration och Service. Vi erbjuder alltså även tjänster inom administration och management. Ju större del av uppdraget du flyttar över på oss desto enklare blir din vardag och du kan fokusera på att utveckla och förnya er kärnverksamhet.

Management

Vi tar managementansvar för en hel funktion, exempelvis övertagande av personal, finansiering, utveckling, projektledning och förvaltning. Det betyder att verksamheten outsourcas till Saps där vi tar ett totalansvar för din serviceorganisation.

Administration

En vanlig lösning är att vi förutom det rent praktiska arbetet även tar hand om administration, till exempel IT-lösningar, jour, felanmälan, inköp, lagerredovisning, rådgivning och utprovning. Vi har en välutvecklad kundtjänst för att möta behoven från uppdragsgivaren.

Service

Med våra serviceenheter kan vi kostnadseffektivt och miljöanpassat underhålla olika typer av anläggningar. Vi installerar, rekonditionerar, servar, reparerar och besiktigar. Vi kan ta över hela servicen eller fungera som ett komplement.

KUNDPORTAL