Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Sex steg till en bra lösning

Här är den övergripande struktur vi arbetar med för att nå bästa möjliga resultat.

1

FÖRBEREDANDE MÖTE
Tillsammans sätter vi upp ramarna för samarbetet och lägger grunden för den fortsatta processen.

2

BEHOVSANALYS
Vi gör en översyn och genomgång av de faktiska förutsättningarna. Systematiskt och metodiskt skapar vi oss en tydlig bild av din verklighet och dina förutsättningar.

3

LÖSNINGSFÖRSLAG
Med utgångspunkt i inventeringen tar vi fram den lösning som ger dig bästa möjliga effekt. Vi strävar alltid efter att addera så stort värde som möjligt till din verksamhet. Vi väger också in externa förutsättningar, t ex lagstiftning, myndighetskrav och miljöaspekter.

4

AVTAL
Efter ditt godkännande av vår lösning presenterar vi ett avtalsförslag.

5

IMPLEMENTERING
Vi skapar en projektgrupp och fastställer målen för samarbetet. Lösningen genomförs med strukturerade och beprövade metoder. Vi arbetar helst med styr- och referensgrupper för att allt ska ske smidigt och effektivt. Beroende på uppdragets omfattning kan tiden för implementering variera från ett par veckor upp till ett år. Vi knyter alltid den yttersta kompetensen och kunnandet inom det specifika området till oss.

6

KONTINUERLIG UPPDATERING
I vår relation ser vi till att löpande utvärdera processen och följa upp resultaten för att på bästa sätt kunna erbjuda dig ytterligare förbättringar och effektiviseringar.

KUNDPORTAL