Saps Facility Services har fått förtroende att teckna avtal med Karlstads kommun

Facility Services, Infra Services

Saps har fått förtroendet att leverera yttre skötsel för Karlstads kommun.

Uppdraget omfattar grönyteskötsel (gräsklippning, rensning av rabattytor, häckklippning m.m.) och vinterskötsel (manuell och maskinell snöskottning, halkbekämpning och vårsopning m.m) inom Område 1 Vålberg, Edsvalla, Skåre samt Område 4 Molkom, Väse, Skattkärr, Ulvsby, Alster samt kommunens fastigheter i Kronoparken, Lorensberg, Stockfallet, Granhult, främst av fastigheter som ägs av Karlstads kommun. Grönyteskötsel startar 1 maj 2018, vinterskötsel startade under november månad 2017.

Avtalstiden gäller i 3 år med möjlighet att förlänga maximalt 2 + 1 år och uppdraget beräknas vara värt 4,5 MSEK per år.

Uppdraget leder till att Saps fortsätter stärka sin marknadsposition inom Facility Services.

Saps ser fram emot ett gott samarbete med Karlstads kommun. För mer information kontakta Marknads- & Försäljningschef, Nicklas Nyman.

Sök på saps.se