Medical Services

Saps Medical har fått förnyat certifikat då verksamheten i sin helhet uppvisat att den väl uppfyller samtliga krav i ISO 14001:208 och ISO 9001:2 004. Certifierande organ LRQA.

Certifikat Saps Medical AB