Saps

Från den 1 september heter vi Saps Service Management. Operativ chef för verksamheten blir Conny Hägglöf, tidigare chef för Saps Facility Services. ”Med en ny plattform fortsätter satsningen inom marknaden för teknisk förvaltning och tekniskt service. De synergier som uppstår ger förbättrade förutsättningar för både ledning och styrning av verksamheten, samtidigt som konkurrenskraften och den geografiska närvaron i landet stärks för de respektive segmenten fastighet, hälso- och sjukvård samt infrastruktur” – säger grundaren och verkställande direktören Stefan Emericks.

Om du har allmänna frågor eller önskar mer information om bolaget, kontakta Tomas Engwall.
Telefon: 0760-28 55 49 eller via mail: tomas.engwall@saps-group.com.