Saps avyttrar affärsområdet Hälso- och sjukvård till Roux Healthcare per den 1:a november. Anledningen till att detta görs beror på att detta affärsområde skiljer sig avsevärt från Saps övriga affärsområden, Fastighet och Infrastruktur.

Saps VD, Rabi Tezel, kommenterar händelsen: Min övertygelse är att detta kommer bli den bästa lösningen för båda parter. Vi på Saps får möjligheten att renodla vår verksamhet och fokusera på det vi är duktiga på och brinner för, samtidigt som Roux Healthcare dedikerat kan fokusera på Hälso- och sjukvård och få verksamheten att blomstra.

KUNDPORTAL