Saps Medical försvarar avtal i Håbo och vinner i Göteborg

Medical Services, Saps

Saps Medical har tilldelats uppdraget, att för Håbo kommuns skolhälsovård och hemsjukvård bedriva kalibrering och periodiskt underhåll av medicinteknisk utrustning, av exempelvis digitala personvågar, blodtrycksmätare och audiometer.

Saps Medical har också vunnit uppdraget Service av grundutrustning och medicintekniska produkter för Göteborg stad. Tilldelningen innebär att Saps Medical stärker sin position på marknaden och kan utöka sitt erbjudande i regionen.

Båda uppdragen drar igång under våren.

”Vår förmåga att försvara befintliga kontrakt och vinna nya är ett tecken på både kvalitet i vår leverans men också att vi uppvisar konkurrenskraftiga lösningar på marknaden” säger Anton Moreno – Försäljningsansvarig i Sverige.

Sök på saps.se