Saps och Karlskogahem har valt att ingå samarbete gällande strategisk partnering avseende tillsyn, skötsel & felavhjälpande underhåll av Karlskogahems fastigheter. Avtalet sträcker sig över fyra års tid, med möjlighet till förlängning om två år. Detta är ett mycket spännande uppdrag då tillit, förtroende och öppenhet står i fokus. Saps ser med stor positivitet framemot uppdraget, säger Stefan Emericks VD.

KUNDPORTAL